BESCHERMINGSBEWIND

BESCHERMINGSBEWIND

Wilt u uw financiën uit handen geven en volledig ontzorgd worden? Met beschermingsbewind helpen wij u uw financiën te stabiliseren.


Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de rechter. De maatregel is bedoeld is om het vermogen van personen te beschermen die hier zelf tijdelijk of duurzaam niet toe in staat zijn, bijvoorbeeld door lichamelijke en/of geestelijke toestand. Voor deze personen stelt de kantonrechter een bewindvoerder aan. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om op grond van verkwisting en/of problematische schulden beschermingsbewind aan te vragen. Onder problematische schulden wordt verstaan dat de schulden niet opgelost kunnen worden met het inkomen. De beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat er gewerkt wordt aan het oplossen van de schulden.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Het verzoek tot onderbewindstelling kan ingediend worden bij de rechtbank door de volgende personen:

  • Uzelf, oftewel de rechthebbende;
  • Uw partner;
  • Bloedverwanten in rechte lijn en in zijlijn tot vierde graad;
  • Voogd;
  • Curator of
  • Mentor

Bekijk hier een video van rechtspraak.nl waarin beschermingsbewind wordt uitgelegd.

Hoe vraag ik beschermingsbewind aan?

Ga naar onze aanmeldpagina of neem contact met ons op. Na uw aanmelding bij Bos Bewind plannen we een intakegesprek. In dit gesprek bekijken we samen wat wij voor u kunnen betekenen. Ook vullen we de formulieren van de rechtbank in. Daarna dienen we een aanvraag voor bewindvoering in bij de rechtbank. Na de aanvraag wordt u uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. Een medewerker van Bos Bewind gaat met u mee naar de zitting. Daarna stelt de rechter een beschikking op en stuurt dit naar u en de bewindvoerder. Pas als de bewindvoerder de beschikking heeft ontvangen, kan uw bewindvoerder voor u aan de slag.

Vragen?

Wilt u meer informatie over beschermingsbewind? Op onze pagina Formulieren vindt u een folder over bewindvoering uitgegeven door Rijksoverheid.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.