BESCHERMINGSBEWIND

BESCHERMINGSBEWIND

Met beschermingsbewind worden uw financiën zo ver als mogelijk uit handen genomen.


Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de rechter. De maatregel is bedoeld is om het vermogen van personen te beschermen die hier zelf tijdelijk of duurzaam niet toe in staat zijn, bijvoorbeeld door lichamelijke en/of geestelijke toestand. Voor deze personen stelt de kantonrechter een bewindvoerder aan. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om op grond van verkwisting en/of problematische schulden beschermingsbewind aan te vragen. Onder problematische schulden wordt verstaan dat de schulden niet op korte termijn opgelost kunnen worden met het inkomen. De beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat er gewerkt wordt aan het oplossen van de schulden.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Het verzoek tot onderbewindstelling kan ingediend worden bij de rechtbank door de volgende personen:

  • Uzelf, oftewel de rechthebbende;
  • Uw partner;
  • Bloedverwanten in rechte lijn en in zijlijn tot vierde graad;
  • Voogd;
  • Curator of
  • Mentor

Bekijk hier een video van rechtspraak.nl waarin beschermingsbewind wordt uitgelegd.

Hoe vraag ik beschermingsbewind aan?

Op onze pagina Formulieren staan de aanvraagformulieren voor beschermingsbewind. Uw bewindvoerder neemt deze formulieren mee naar het intakegesprek. Na het intakegesprek dient de bewindvoerder de aanvraag in bij de Rechtbank. Elke rechtbank heeft een andere werkwijze. Bij de ene rechtbank volgt direct de beschikking waarin het bewind geregeld is, terwijl je bij een andere rechtbank op gesprek moet komen bij de rechter of een juridisch medewerker. Als er een zitting plaats vindt, dan gaat uw bewindvoerder met u mee. Daarna stelt de rechter een beschikking op en stuurt dit naar u en de bewindvoerder. Pas als de bewindvoerder de beschikking heeft ontvangen, kan uw bewindvoerder voor u aan de slag.

Vragen?

Wilt u meer informatie over beschermingsbewind? Op onze pagina Formulieren vindt u informatiefolders over bewindvoering.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.