Gemeentelijke heffingen

De tijd is weer aangebroken voor de gemeentelijke heffingen. Velen ontvangen dit per post. Heeft u uw belastingaanslag niet via de post ontvangen? Controleer dan uw berichtenbox bij MijnOverheid. Het kan zijn dat u uw aanslag digitaal ontvangt. Het is van belang dat uw belastingaanslag bij uw bewindvoerder terecht komt. Uw bewindvoerder beoordeelt of u recht heeft op kwijtschelding en vraagt dit voor u aan. Mocht u zelf de aanslag hebben ontvangen, stuur dit dan door naar uw bewindvoerder.