Vakantiegeld & beslag

De meeste vakantiegelden komen eind deze maand binnen. Maar wat te doen als het vakantiegeld niet binnen komt omdat een deurwaarder er beslag op heeft gelegd?


Controleer of het beslag terecht is
Bij een beslag wordt maandelijks al het inkomen boven de beslagvrije voet afgedragen aan de deurwaarder. In de maand mei wordt dan ook het vakantiegeld afgedragen, omdat het inkomen dan hoger is door het vakantiegeld. In de gevallen waarin de beslagvrije voet goed is berekend en er maandelijks geld naar de deurwaarder moet, is een beslag op het vakantiegeld dus terecht. Toch zijn er ook gevallen waarin het beslag onterecht is. Bijvoorbeeld als er maandelijks niets kan worden afgedragen.

Als er maandelijks niets kan worden afgedragen omdat er geen inkomen boven de beslagvrije voet is, dan geldt er een uitzondering op beslag op het vakantiegeld. In dat geval dient het vakantiegeld te worden gedeeld door 12 maanden. Dit bedrag tel je bovenop het maandelijkse inkomen. Hierdoor kan het zijn dat het inkomen maandelijks boven de beslagvrije voet uit komt. Het bedrag wat boven de beslagvrije voet uit komt vermenigvuldig je met 12 maanden. Dat bedrag moet van het vakantiegeld aan de deurwaarder worden betaald. De rest blijft voor de schuldenaar.

Voorbeeld
Je inkomen bedraagt € 1000.-
De beslagvrije voet bedraagt € 1050.-
Het vakantiegeld in mei bedraagt € 720.-

Maandelijks wordt er niets afgedragen omdat er geen inkomen is boven de beslagvrije voet. Maar als je € 720.- deelt door 12 maanden dan kom je op € 60.- wat op het maandelijkse inkomen gerekend moet worden. Daarmee komt het inkomen uit op € 1060.-. Maandelijks had er € 10.- afgedragen kunnen worden als het vakantiegeld direct was uitbetaald. € 10.- keer 12 maanden is € 120.-. Dit bedrag moet naar de deurwaarder. De schuldenaar mag in dit geval € 600.- van het vakantiegeld houden.

Schulden aflossen
Je kunt je afvragen: als er teveel beslag ligt op vakantiegeld, is het dan niet beter om niets te doen zodat de schuld tenminste wordt afgelost? Als je een schuld kunt aflossen, dan zou ik dat zeker doen. Maar hou zelf in de hand welke schuldeiser je aflost. Zo kun je het aantal schuldeisers beperken en extra kosten voorkomen. Sommige schuldeisers doen in de maanden mei en juni een aanbod om een deel tegen finale kwijting af te lossen. Denk dus goed na wat je doet.

Vragen?
Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons. Dan kijken we er samen naar.